บรรยากาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

บรรยากาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกคน

ภาพวันรับจริง วิศวปี 64 https://drive.google.com/…/16RPlsDZ…

ภาพวันรับจริง วิศวปี 63 https://drive.google.com/…/16KGcTPs80gygWTAfnnVfI