ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน KMITL ENGINEERING SCHOOL AWARD 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานมอบโล่รางวัล KMITL ENGINEERING SCHOOL AWARD 2023 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.45 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อร่วมเป็นเกียรติให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ

พิธีมอบโล่รางวัล
-รางวัลบุคคลแห่งปี ในความทรงจำของวิศวลาดกระบัง 2566
-รางวัล THAILAND ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION [TABEE] 2023
-รางวัล KMITL ENGINEERING SCHOOL AWARD 2023