วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณณัฐกิตติ์ ศิริรัตนธัญญะกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณธัญธัช ไพรัชกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย People Team บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการแนวทางการให้ทุนนักศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การรับนักศึกษาเข้าทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ และจัดฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.646585590839064