ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอนาคต

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอนาคต