หารือความร่วมมือกับ บริษัท ยูเนียน มอเตอร์พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด และบริษัท โอคาย่า ส่งเสริมงานวิจัย

หารือความร่วมมือกับ บริษัท ยูเนียน มอเตอร์พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด และบริษัท โอคาย่า ส่งเสริมงานวิจัย