วช. โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ

วช. โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ

วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA

วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA

รถไฟไทยทำ และ ”ยักษ์เขียว“ รถหัวจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร์รี่ ภายในงาน KMITL Innovation Expo 2024

รถไฟไทยทำ และ ”ยักษ์เขียว“ รถหัวจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร์รี่ ภายในงาน KMITL Innovation Expo 2024