รถไฟไทยทำ และ ”ยักษ์เขียว“ รถหัวจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร์รี่ ภายในงาน KMITL Innovation Expo 2024

รถไฟไทยทำ และ ”ยักษ์เขียว“ รถหัวจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอร์รี่ ภายในงาน KMITL Innovation Expo 2024