รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี