วิศวลาดกระบัง จับมือ ZTE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสูงและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ