คณะครูนักเรียนจาก รร. อัสสัมชัญศรีราชาและ ศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

คณะครูนักเรียนจาก รร. อัสสัมชัญศรีราชาและ ศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง