คณะผู้บริหารจาก UiTM มาเลเซีย เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง พร้อมหารือเตรียมส่งนักศึกษาร่วมโปรเจค PBL

คณะผู้บริหารจาก UiTM มาเลเซีย เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง พร้อมหารือเตรียมส่งนักศึกษาร่วมโปรเจค PBL

วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท TXGUARDIAN สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไล่หนู

วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท TXGUARDIAN สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไล่หนู