สำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA) เชิญชวนเหล่าครีเอเตอร์ชาว สจล. ร่วมกิจกรรม “International Contest”

สำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA) เชิญชวนเหล่าครีเอเตอร์ชาว สจล.
ร่วมกิจกรรม “International Contest”