คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิศวลาดกระบัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิศวลาดกระบัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร