คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention