นศ.วิศวคอมฯ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 TOT Hackathon 2019

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสต์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันรายการ ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform “TOT Hackathon 2019”

นศ.วิศวคอมรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จาก TOT Hackathon 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2