บรรยากาศการรายงานตัวนศ.โครงการ KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรายงานตัว และยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ KOSEN-KMITL ประจำปีการศึกษา 2562