เชิญนศ.เข้าร่วมประชุม​รับฟังความคิดเห็น และแจ้งแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

เชิญนศ.เข้าร่วมประชุม​รับฟังความคิดเห็น และแจ้งแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา