“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโอกาสคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีหามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโอกาสคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีหามหาวิทยาลัย

โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”

โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”