เปิดรับสมัครรอบ 2 ทุนสนับสนุนฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ

เปิดรับสมัครรอบ 2 ทุนสนับสนุนฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ

คณะวิศวฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวลาดกระบัง

ช่องทางการยื่นสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ช่องทางการยื่นสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566