Open Academic Workshop เพียงลงทะเบียนและเข้าร่วมทำ workshop ตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ (1 คน ลงได้เพียง 2 workshop เท่านั้น)

ลงทะเบียนและเข้าร่วมทำ workshop ตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ (1 คน ลงได้เพียง 2 workshop เท่านั้น)

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม #ประกวด #ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม #ประกวด #ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง