ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้