หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์ ซิสเท็มส์ จำกัด

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์ ซิสเท็มส์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention

ประกาศรับทุน, หัวข้องานโครงงาน, อุปกรณ์ เเละการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาคอุตสาหกรรม

ประกาศรับทุน, หัวข้องานโครงงาน, อุปกรณ์ เเละการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาคอุตสาหกรรม

นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมระบบควบคุม ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมระบบควบคุม ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57