นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้า “รางวัลชนะเลิศ”จาก GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Prize)

วิศวลาดกระบังมอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการศึกษาและการทำงาน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นศ.วิศวคอมฯ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 TOT Hackathon 2019

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสต์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันรายการ ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform “TOT Hackathon 2019”