เสวนา “เทคโนโลยีดิจิทัลทวินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงการวิศวกรรมและโอกาสของไทยยูนิคอร์น”

เสวนา “เทคโนโลยีดิจิทัลทวินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงการวิศวกรรมและโอกาสของไทยยูนิคอร์น”