ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “มุทิตาจิต#64” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “มุทิตาจิต#64” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

ขอแสดงความยินดีกับ 👍ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ
👍ศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์”