วิศวลาดกระบังจับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือด้านการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศ

วิศวลาดกระบังจับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือด้านการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศ