โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ