วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอินเตอร์ 2 ปริญญา ระหว่างคณะวิศวฯและวิทยาลัยนาโนฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอินเตอร์ 2 ปริญญา ระหว่างคณะวิศวฯและวิทยาลัยนาโนฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง