หลักสูตรนวัตกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ CIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ณ Tokyo

หลักสูตรนวัตกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ CIE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ณ Tokyo

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ วิจิตร กิณเรศ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ วิจิตร กิณเรศ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า