ขอแสดงความยินดีกับ กับอาจารย์ เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ กับอาจารย์ เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (วช.ป