ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น

นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน Palo Alto Networks Capture 2022

นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน Palo Alto Networks Capture 2022