เสวนา “เทคโนโลยีดิจิทัลทวินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงการวิศวกรรมและโอกาสของไทยยูนิคอร์น”

เสวนา “เทคโนโลยีดิจิทัลทวินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงการวิศวกรรมและโอกาสของไทยยูนิคอร์น”

เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การจัดการความปลอดภัยในโรงงานและแนวปฏิบัติในการใช้สารเคมีอันตราย

เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การจัดการความปลอดภัยในโรงงานและแนวปฏิบัติในการใช้สารเคมีอันตราย