ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์ทำงานที่ NASA ประเทศ สหรัฐอเมริกาโดย Dr. Kornyanat Hozumi (พี่กุ๊กไก่)
รุ่นพี่วิศวกรรมโทรคมนาคมรุ่นที่ 44
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 20-21:00 น
(เวลา EST สหรัฐฯ 09.00 น. – 10.00 น.)
สนใจลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง รับจำนวนจำกัด