คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวอารียา แก้วม่วง” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในโอกาสได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาทจาก “Bangkok Komatsu Sales”

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.