ศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าสอบ พรุ่งนี้ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆนักเรียน เข้าร่วมฟังเจอกัน8.00 น. ที่ หอประใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.