เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ต้อนรับครูและนักเรียนจาก โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังแนวทางศึกษาต่อรายละเอียดโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเรียนรู้ถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ RAI)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.