การรับแบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
📌 รับสมัคร วันนี้ – 21 มีนาคม 2567
📌รายละเอียดเพิ่มเติม Link

📍 ช่องทางติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.) สอบถามระบบการรับสมัคร

  • สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
  • โทร : 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
    📍สอบถามรายละเอียด รับสมัครหลักสูตรปกติ
  • งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  • ช่องทางการติดต่อ โทร: 02-329-8301 ต่อ 201, 243 หรือ 084-143-5693
  • Facebook : @Undergraduate Academic Affairs, KMITL
  • E-mail : ug_eng@kmitl.ac.th