วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ Tokai University เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 Prof. Dr. Motoharu Takao จาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ เรื่องการประชุมวิชาการ Tokai – KMITL Joint seminar ณ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ SAGA University วันที่ 4 มีนาคม 2567 Prof. Dr. Munehiro Tanaka จาก SAGA University ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ ผศ. ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน และความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ในอนาคต

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.