นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Robotics and AI Engineering International Program, KMITL (RAI) ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023 และจากรายการ World Invention Creativity(WICO) ครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Robotics and AI Engineering International Program, KMITL (RAI) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023 และจากรายการแข่งขัน World Invention Creativity(WICO) 2023 ครั้งที่ 12 ที่เกาหลีใต้
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

 • นายธนกร ยังมีสุข (Tanakorn Youngmeesuk)
 • นายปภิณวิช อาสนเพชร (Papinwich Asnapetch)
 • นายธิติพันธ์ เจนรักมาตุภูมิ (Thitiphan Chenrukmatupoom)
 • นายคณาธิป เดชตระกูล (Kanathip Dejtrakul)
 • นางสาวอมฤตา สุนทรศารทูล (Amarita Sunthornsaratul)
 • นายภัททวินท์ กัมมารพัฒน์ (Phattawin Kummarraphat)
 • นายชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ (Chissanuong Saengsint)
 • นายกิรวุฒิ เฉลิมกิจไพศาล (Kirawut Chalermkitpaisan)
 • นายชินดนัย จันทร์แจ่ม (Chindanai Chanjam)
 • นายปริญญา ไสยโยธา (Parinya Saiyota)
 • นายฐิติพงศ์ เทพสิทธิ์ (Thitipong Thepsit) – นายจิรเมธ ศรีอ่อน (Jiramate Sri-on)
 • นายชวภณ ธำรงวีระชาติ (Chawapon Thamrongveerachart)
 • นายสัญชัย ซุน (Sanchai Sun)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.