6 มีนาคม 2567 น้องๆวิศวลาดกระบังในโครงการ LEADER Mentoring Program สุดปลื้มและประทับใจ ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตตู้เต่าบิน และโรงงานฟอร์ทของคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ รุ่นพี่วิศวลาดกระบัง รุ่นที่ 20 ที่ให้เกียรติต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่น และบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เราภาคภูมิใจศิษย์เก่าวิศวลาดกระบังอย่างยิ่ง
🙏ขอขอบพระคุณ คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ อย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้น้องๆเข้าพบและเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนได้เห็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
🙏ขอขอบพระคุณท่านคณบดี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวทักทาย อวยพรพร้อมร่วมส่งน้องๆก่อนออกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
🙏ขอขอบคุณพี่ๆศิษย์เก่าที่ดูแลน้องๆ และร่วมกันจัดโครงการดีๆ พี่แนะน้อง ที่สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ส่งเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ดีๆให้น้องๆ