เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดบรรยายไขข้อสงสัย จาก“สภาวิศวกร”โดยมีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง ดังนี้ ทำความรู้จัก #สภาวิศวกร/ใบกว. คืออะไร? สำคัญอย่างไร?/ขอใบกว.ยังไง?/เป็นวิศวกรทำไมต้องมีใบกว./สาขาที่ไม่ได้รับการรับรอง จะขอใบกว.ได้ไหม? นำทีมบรรยายให้ความรู้โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร มีน้องนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ณ Slope 4 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.