วิศวกรรมขนส่งทางราง คว้า 5 รางวัล จากการการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ น้อง ๆ ทีม #RTE-KMITL จาก #วิศวกรรมขนส่งทางราง #วิศวลาดกระบัง กวาด 5 รางวัล จากการการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 📍 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1.🥇ชนะเลิศ (ร่วม 5 ทีม)
Reliability challenge (ความน่าเชื่อถือของรถ)
2.🥈รองชนะเลิศ
Riding comfort challenge (รถวิ่งได้นุ่มนวล)
3.🥈รองชนะเลิศ
Innovation challenge (นวัตกรรมของรถ)
4.🥈รองชนะเลิศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
Poster challenge (ประกวดการทำโปสเตอร์พรีเซ้นท์)
5.🥈รองชนะเลิศ
PR challenge (จำนวนกดไลก์ของแฟนเพจ)