ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ วิศวกรรมคอมเคมี คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากงาน IPITEx 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize สุดยอดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจาก “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2024 Bangkok International Intellectual Property , Invention , Innovation and Technology Exposition” เนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567

จากผลงาน “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator”

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.