หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ National Chung Hsing University จาก Taiwan

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Dr. Hui-Min David Wang Graduate Institute of Biomedical Engineering พร้อมด้วย Mr. Huei Cheng Hung นักศึกษาจาก Department of Biotechnology, National Chung Hsing University (NCHU) ไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับโอกาสของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ NCHU Taiwan

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.