รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรต่อเนื่อง รอบ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรต่อเนื่อง รอบ 2 #วิศวลาดกระบัง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567
📌 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
🔥สอบสัมภาษณ์แบบ onsite ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนมารายงานตัวที่ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ในวันสัมภาษณ์ ภายในเวลาช่วงเวลา 8.30 – 9.30 น. ที่อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ห้อง 505 หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
📌รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> Link