ประกาศ รายชื่อ โครงการ #KmitlOne

📌รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 โครงการ KMITL ONE #วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567
📌ยืนยันสิทธิ์(Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์2567 หากไม่ ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> Link