วิศวะลาดกระบัง จับมือ ซีเกท และ imake จัดสร้างห้อง maker lab phuket ให้น้องๆในเขตภาคใต้

อีกหนึ่งความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่! Maker Lab Phuket, เมคเกอร์ สเปซ, ศูนย์การเรียนรู้แบบ Workshop ที่สุดล้ำ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ซีเกท ประเทศไทย จำกัด นครภูเก็ต และ imake จัดสร้างห้อง maker lab phuket ให้น้องๆในเขตภาคใต้ ที่ เทศบาลนครภูเก็ต โดยการคัดเลือกสถานที่จากทีม สสวท. และซีเกท น้องๆจะได้รับการเรียนรู้ในห้อง Engineering Pathway นี้โดยการดูแลของ CIC นครภูเก็ต มอ. และทีมจากลาดกระบัง เป้าหมายให้น้องๆหลายหมื่นคนได้เข้าถึง 3D Printer, Laser Cut, RoS Robot, AR VR Coding และอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรม ศูนย์นี้จะรองรับ Pre Engineering School ของวิศวะลาดกระบังในอนาคตเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้เด็กๆ ทั้งในเขตเทศบาลและโรงเรียนอื่นๆ ได้มีโอกาสลงมือทำและสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ กิจกรรมและหลักสูตรนี้เป็นที่ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้และเจรจากกันไปในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือการพัฒนาตนเองในสายวิศวกรรม ณ ห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.