รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 2 (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

📌วันสอบ : วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลาสอบ: 09.00 – 12.00 น.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> Link