วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการรับนศ.ฝึกงาน ทำงานร่วมกับ โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Takaaki Wada Executive Vice Presiden บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รายชื่อผู้เข้าร่วมหารือ
*คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
2.ผศ.ดร.ธัชนันต์ สมานมูลย์ ผู้ช่วยคณบดี
*บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.Mr.Takaaki Wada Executive Vice Presiden
2.คุณสัจจะ สุจินดาวัฒน์ Manager แผนก Human Resources & General Affairs
3.คุณแพรวรัตม์ วัฒนพิสิฐ Assistant Manager แผนก Human Resources & General Affairs
4.คุณรติมา อินทประสาท Supervisor Recruit แผนก Human Resources & General Affairs

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.