รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพเข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรพร วงษ์ปรางค์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
และเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล